LinkedIn là mạng xã hội rất quan trọng được tạo riêng cho cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới, dữ liệu LinkedIn được cung cấp bởi các hồ sơ chính xác và cập nhật thường xuyên, sử dụng dữ liệu nhân khẩu học thực do thành viên tạo để tiếp cận đúng đối tượng như chức danh, công ty, ngành nghề, thâm niên, … Sau đó tiến hành phân khúc đối tượng và cung cấp nội dung chính xác dựa trên các hành động mà họ thực hiện đối với thương hiệu. Từ góc độ tiếp thị quảng cáo, LinkedIn được xem là nền tảng duy nhất thực sự có thể chi tiết hóa việc nhắm mục tiêu đối tượng chính xác và hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức quảng cáo mang đến hiệu quả tối ưu nhất cho doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi tiếp cận hoặc để thu hút khách hàng tiềm năng mới đến với công ty thì quảng cáo trên LinkedIn là một cách tuyệt vời.

Phí dịch vụ quảng cáo trên LinkedIn