CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS

QC PAGE POST

Sáng tạo nội dung theo “chất” riêng của thương hiệu trong từng dạng nội dung như hình ảnh, GIF, Cinemagraph, Video, Animation. Giúp tăng tương tác cho bài viết, gián tiếp tăng lượng fan cho fanpage.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO MESSENGER

Xuất hiện trong hộp thoại Messenger của khách hàng. Thích hợp dùng cho chương trình khuyến mãi, sự kiện quan trọng, bán hàng. Tăng traffic vô cùng hiệu quả cho Messenger. Dễ dàng thuyết phục khách hàng liên hệ và mua hàng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO CLICK TO WEB

Dẫn trực tiếp về website bán hàng, fanpage hoặc website thương hiệu khi người dùng click vào quảng cáo. Giúp tăng traffic cho website và fanpage hiệu quả. Gián tiếp tăng like cho fanpage.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO LEAD

Giúp thu thập data khách hàng thông qua điền form đăng kí. Thích hợp cho doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng database khách hàng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO TĂNG LIKE PAGE

Hình thức quảng cáo fanpage hiệu quả, trực tiếp tăng fan cho fanpage. Thích hợp cho doanh nghiệp mới xây dựng kênh Facebook hoặc muốn tăng tập khách hàng tiềm năng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO FACEBOOK TRỌN GÓI

GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000 người
Khách hàng tương tác: 1,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
Khách hàng tương tác: 2,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000 người
Khách hàng tương tác: 3,500 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 80,000 người
Khách hàng tương tác: 5,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
Khách hàng tương tác: 8,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 20ngày
Số lần hiển thị : 200,000 người
Khách hàng tương tác: 10,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 500,000 người
Khách hàng tương tác: 15,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 700,000 người
Khách hàng tương tác: 25,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 1,000,000 người
Khách hàng tương tác: 35,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 2,000,000 người
Khách hàng tương tác: 45,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 2,500,000 người
Khách hàng tương tác: 60,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 4,000,000 người
Khách hàng tương tác: 80,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page

YÊU CẦU TƯ VẤN