CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS

QC PAGE POST

Sáng tạo nội dung theo “chất” riêng của thương hiệu trong từng dạng nội dung như hình ảnh, GIF, Cinemagraph, Video, Animation. Giúp tăng tương tác cho bài viết, gián tiếp tăng lượng fan cho fanpage.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO MESSENGER

Xuất hiện trong hộp thoại Messenger của khách hàng. Thích hợp dùng cho chương trình khuyến mãi, sự kiện quan trọng, bán hàng. Tăng traffic vô cùng hiệu quả cho Messenger. Dễ dàng thuyết phục khách hàng liên hệ và mua hàng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO CLICK TO WEB

Dẫn trực tiếp về website bán hàng, fanpage hoặc website thương hiệu khi người dùng click vào quảng cáo. Giúp tăng traffic cho website và fanpage hiệu quả. Gián tiếp tăng like cho fanpage.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO LEAD

Giúp thu thập data khách hàng thông qua điền form đăng kí. Thích hợp cho doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng database khách hàng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUẢNG CÁO TĂNG LIKE PAGE

Hình thức quảng cáo fanpage hiệu quả, trực tiếp tăng fan cho fanpage. Thích hợp cho doanh nghiệp mới xây dựng kênh Facebook hoặc muốn tăng tập khách hàng tiềm năng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO FACEBOOK

GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000
Khách Click vào quảng cáo : 1,000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 15,000
Khách Click vào quảng cáo : 1,500
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000
Khách Click vào quảng cáo : 2,000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 35,000
Khách Click vào quảng cáo : 3,000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000
Khách Click vào quảng cáo : 5,000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 70,000
Khách Click vào quảng cáo : 7,000
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :90,000
Khách Click vào quảng cáo : 9,000
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000
Khách Click vào quảng cáo : 12,000
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000
Khách Click vào quảng cáo : 15,000
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 400,000
Khách Click vào quảng cáo : 20,000
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000
Khách Click vào quảng cáo : 40,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :1,500,000
Khách Click vào quảng cáo : 50,000
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 50,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
5.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 100,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
8.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 160,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
10.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 200,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 300,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 500,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 600,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 800,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 1,000,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lượt tiếp cận : 2,000,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 3,000,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 5,000,000 người
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
Khách hàng tương tác: 1,500 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 40,000 người
Khách hàng tương tác: 3,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 60,000 người
Khách hàng tương tác: 4,500 người
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 90,000 người
Khách hàng tương tác: 6,000 người
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000 người
Khách hàng tương tác: 7,500 người
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
Khách hàng tương tác: 9,000 người
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :200,000 người
Khách hàng tương tác: 12,000 người
Viết content chạy ads: 4 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 240,000 người
Khách hàng tương tác: 15,000 người
Viết content chạy ads: 4 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 300,000 người
Khách hàng tương tác: 18,000 người
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 450,000 người
Khách hàng tương tác: 24,000 người
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000 người
Khách hàng tương tác: 30,000 người
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :1,000,000 người
Khách hàng tương tác: 50,000 người
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000 người
Ước lượng tin nhắn: 40 tin nhắn
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 15,000 người
Ước lượng tin nhắn: 60 tin nhắn
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
Ước lượng tin nhắn: 100 tin nhắn
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 35,000 người
Ước lượng tin nhắn: 150 tin nhắn
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000 người
Ước lượng tin nhắn: 200 tin nhắn
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 70,000 người
Ước lượng tin nhắn: 280 tin nhắn
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 90,000 người
Ước lượng tin nhắn: 330 tin nhắn
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000 người
Ước lượng tin nhắn: 380 tin nhắn
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
Ước lượng tin nhắn: 430 tin nhắn
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 400,000 người
Ước lượng tin nhắn: 550 tin nhắn
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000 người
Ước lượng tin nhắn: 600 tin nhắn
Viết content chạy ads: 8 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 1,000,000 người
Ước lượng tin nhắn: 800 tin nhắn
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000 người
Click quảng cáo: 1000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 15,000 người
Click quảng cáo: 1500
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
Click quảng cáo: 2000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 35,000 người
Viết content chạy ads: 5 bài
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000 người
Click quảng cáo: 5,000
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 70,000 người
Click quảng cáo: 7,000
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :90,000 người
Click quảng cáo: 10,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000 người
Click quảng cáo: 12,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
Click quảng cáo: 15,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 400,000 người
Click quảng cáo: 20,000
Viết content chạy ads: 8 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000 người
Click quảng cáo: 40,000
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :1,500,000 người
Click quảng cáo: 50,000
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000 người
ThruPlay: 4,000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 15,000 người
ThruPlay: 5,000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
ThruPlay: 10,000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 35,000 người
ThruPlay: 15,000
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000 người
ThruPlay: 20,000
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 70,000 người
ThruPlay: 25,000
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Viết content chạy ads: 5 bài
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :90,000 người
ThruPlay: 30,000
Viết content chạy ads: 4 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000 người
ThruPlay: 36,000
Viết content chạy ads: 4 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
ThruPlay: 45,000
Viết content chạy ads: 4 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 400,000
ThruPlay: 60,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000 người
ThruPlay: 100,000
Viết content chạy ads: 8 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :1,500,000 người
ThruPlay: 1,000,000
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000 người
Click quảng cáo: 1000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 15,000 người
Click quảng cáo: 1500
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
Click quảng cáo: 2000
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 35,000 người
Viết content chạy ads: 5 bài
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000 người
Click quảng cáo: 5,000
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 70,000 người
Click quảng cáo: 7,000
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :90,000 người
Click quảng cáo: 10,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000 người
Click quảng cáo: 12,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
Click quảng cáo: 15,000
Viết content chạy ads: 5 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 400,000 người
Click quảng cáo: 20,000
Viết content chạy ads: 8 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000 người
Click quảng cáo: 40,000
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :1,500,000 người
Click quảng cáo: 50,000
Viết content chạy ads: 10 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000 người
Khách hàng tương tác: 1,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 15,000 người
Khách hàng tương tác: 1,500 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
Khách hàng tương tác: 2,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 35,000 người
Khách hàng tương tác: 3,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000 người
Khách hàng tương tác: 5,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 70,000 người
Khách hàng tương tác: 7,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :90,000 người
Khách hàng tương tác: 9,000 người
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000 người
Khách hàng tương tác: 12,000 người
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
Khách hàng tương tác: 15,000 người
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 400,000 người
Khách hàng tương tác: 20,000 người
Viết content chạy ads: 2 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000 người
Khách hàng tương tác: 40,000 người
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :1,500,000 người
Khách hàng tương tác: 50,000 người
Viết content chạy ads: 3 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
3.500.000
Thời gian chạy: 20 ngày
Số lần hiển thị : 10,000 người
Khách hàng tương tác: 1,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 2
4.500.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 15,000 người
Khách hàng tương tác: 1,500 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 3
6.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 20,000 người
Khách hàng tương tác: 2,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 4
9.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 35,000 người
Khách hàng tương tác: 3,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 5
12.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 50,000 người
Khách hàng tương tác: 5,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 6
15.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 70,000 người
Khách hàng tương tác: 7,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 7
18.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :90,000 người
Khách hàng tương tác: 9,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 8
20.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 120,000 người
Khách hàng tương tác: 12,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 9
25.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 150,000 người
Khách hàng tương tác: 15,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 10
50.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 400,000 người
Khách hàng tương tác: 20,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 11
80.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị : 600,000 người
Khách hàng tương tác: 40,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 12
100.000.000
Thời gian chạy: 30 ngày
Số lần hiển thị :1,500,000 người
Khách hàng tương tác: 50,000 người
Viết content chạy ads: 1 bài
Hỗ trợ viết content quảng cáo
Hỗ trợ thiết kế tối ưu trang page
GÓI 1
10,000,000
Ngân sách dưới 10 Triệu
Phí dịch vụ: 20% tổng ngân sách
Khu vực chạy: Tùy chọn
Đối tương: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Ngân sách minh bạch
Share tài khoản quảng cáo
GÓI 2
50,000,000
Ngân sách dưới 50 Triệu
Phí dịch vụ: 12% tổng ngân sách
Khu vực chạy: Tùy chọn
Đối tương: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Ngân sách minh bạch
Share tài khoản quảng cáo
GÓI 3
100,000,000
Ngân sách dưới 100 Triệu
Phí dịch vụ: 7% tổng ngân sách
Khu vực chạy: Tùy chọn
Đối tương: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Ngân sách minh bạch
Share tài khoản quảng cáo

CHI PHÍ CHO THUÊ TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC NGHÀNH KHÔNG VI PHẠM CHÍNH SÁCH, CÁC NGHÀNH VI PHẠM CHÍNH SÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ZALO: 0968 625 499

YÊU CẦU TƯ VẤN